19 January, 2009

Növbəti fərdi oyun

Əgər imkan olsa, fors-major heç nə baş verməsə, yəqin ki bu həftə, yanvarın 24-ü növbəti fərdi oyun olacaq. Suallar mənimdir, finalda 18, yarımfinalda 12, seçimlərdə isə hər üç üçlüyə 6 mövzu planlaşdırılır. Oyun hamı üçün açıqdır, bircə keçmiş və indiki Vista komandasının üzvlərindən başqa (onlar sualları test ediblər). İştirak haqqı 1 AZN. Fond yalnız birinci yer üçün hədiyyə nəzrədə tutur. Artıq pullar (əgər qalsa) Xəzərin büdcəsinə keçəcək. Mövzular yayğındır, xüsusi mövzular demək olar ki yoxdur. 

Turnirin keçirilməsi 2008-in axırlarına planlaşdırılan zaman nəzərdə tutulmuşdu ki, adı Əxi-2008 olsun, Masters-2008-ə antipod kimi. Lakin müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən turnir gecikdiyindən, adı da dəyişəcək təbii ki. Hələlik ad fikirləşməmişəm, amma şərti olaraq "Slavyan bazarı turniri" adlandırıram.

1 comment:

ali said...

Daha keçib, yet anot..err.. növbəti bir fərdi oyun olsun :P