19 January, 2009

Turnir üçün ad

Sizə Fərdi Oyun üzrə yeni turnir keçirəcəyimi demişdim, qalmışdı ad məsələsi, onu da uşaqlar fikirləşib tapdılar. Dedilər ki, gəl sən bunu havayıdan keçirmə, bu olsun Xəzərin Fərdi Oyun üzrə 2009-cu il Açıq Çempionatının I (Qış) turu, Fədai yaz, Elşən yay, Orxan da payız turlarını keçirər, sonda da olar Masters-2009. Nə deyirəm, oyunçu aparsın.

Turnirin full adı: 
Xəzərin Fərdi Oyun üzrə  2009-cu il Açıq Çempionatının I (Qış) turu. (FOXAÇ 2009)

No comments: